Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side


Tredeling i norsk golf?
Det påstås at det er en stor mangel på golf-kapasitet i Oslo-området. Mange baner har godt besøk, og det har ofte vært vanskelig å få plass på banene i de populære spilletidene.

Hva skjer fremover? Det er det mange som lurer på. Det er ikke vanskelig å få kjøpt aksjer/spilleretter/medlemskap på de fleste baner. Unntaket er Oslo GK hvor medlemskapene ikke er omsettelige. 

Aksjekursene på golfaksjer er redusert ganske kraftig i takt med nedgangen på børsen. Nå selges det aksjer til under kostpris. Det er ikke heldig. I hvert fall ikke for baner som ikke er utsolgt og fullfinansiert. Hvis børsene rundt om i verden nå snur, vil dette trolig også smitte over på interessen etter golfaksjer.

Det er andre forhold som også kan komme til å virke positivt inn på aksjekursen for golfaksjer. 

Slik forholdet er i dag, hvor svært mange regner på kroner i stedet for å satse på klubbmiljø og klubbtilhørighet, er det mange som melder seg inn i ”Indre Svalbard GK” til noen hundrelapper og spiller på greenfee på de gode banene som det koster flere titalls millioner å bygge. 

Dette kan det nå bli satt begrensninger på. Det foreligger planer om å samarbeide mellom klubber med ”gode” baner slik at disse banenes medlemmer får klare greenfeefordeler fremfor postkassemedlemmene.
Postkassemedlemmene som kun skal spare egne penger på bekostning av vanlige medlemmer, vil i fremtiden kun få slippe til på banene på ukurante tider og da til en langt høyere greenfee-pris enn hva som hittil har vært vanlig. Da blir regnestykket greenfee eller medlemskap dreid kraftig i retning av medlemskap.

Sannsynligvis blir det mye vanskeligere å slippe til på de gode banene for medlemmer av postkasseklubber neste år. Alle golfklubber, bortsett fra Haga i Bærum, er i første omgang solgt til byggekost for banene. Stat og kommune bidrar med intet. I tillegg må banene betale full merverdiavgift på anleggene – for å sikre befolkningen en god helse. Forstå det den som vil.

Tredelingen
Utviklingen går i retning av en tredeling i norsk golf. 

- De gode banene vil samarbeide om greenfee og gi medlemmene betydelige fordeler. 

- I en annen gruppe finner vi de mer ”vanlige”  norske golfbaner som det klart er flest av, hvor standarden på  design og vedlikehold er "sånn passe". Disse klubbene blir rimeligere alternativer for folk flest. 

-
I den tredje kategorien vil vi finne de mindre klubbene som i dag fungerer som postkasseklubber med billige fjernmedlemskap med medlemmer som aldri setter sin fo på banen. Dette er en form for distriktsutbygging som selvsagt er bra for lokalmiljøet, men kan bli drepen for de klubbene som satser på skikkelige baner av konkurransestandard og ikke forandrer sine greenfee-priser . Disse postkasseklubbenes medlemmer har blitt betegnet som snyltere i systemet fordi de ikke betaler den pris det faktisk koster å spille på de gode banene. Andre  vil hevde at snylternes greenfee-penger er kjærkomne inntekter for mange klubber, men dette vil alltid være på bekostning av medlemmenes rettigheter og tilgjengelighet til sin egen bane.  En relevant sammenligning er det faktum at snikere på trikken medvirker til at Oslo Sporveier nå har sett seg nødt til å øke dagens takster for sine fullt betalende brukere i tillegg til å redusere sitt rutetilbud. 

Noen baner som ikke er så godt finansielt fundert, kan komme til å lide i tiden som kommer. Likevel tror vi at det blir lang kø på de gode banene rundt Oslo når det verste er over på børsene. Da vil folk strømme tilbake også til golfaksjemarkedet. Køen kan bli lang. Det er begrenset med plass. Da kan prisene igjen komme til skyte i været.

Er bunnen nå nådd? 

Se også: Golfaksjer er ikke som vanlige aksjer

Det skal bli spennende å se hvilken holdning Golfforbundet inntar når dette spørsmålet rundt greenfee skal opp senere i høst.

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no