Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

Tilbake til MATZ SVARER

03.04 Emne: Leserbrev fra Børje Pedersen :

Valg av spillbare køller.
Leste med stor interesse artikkelen om dette emnet før helga, samt tabellene på: franklygolf.com.
Spørsmålet mitt er om vi bør lese disse skjemaene som Bibelen, hva med proenes meninger her?

Det jeg mener er om dette er vitenskapelig korrekt utførte tester, eller synsing som det meste blir når det gjelder golfutstyr.
Ikke missforstå meg, jeg er ikke skeptisk eller negativ. Jeg ønsker all positiv informasjon til køllevalg velkommen.

Jeg må også komme med ett presiserings-spørsmål: Er rangeringen innen den enkelte gruppe tilfeldig, eller er f. eks. den først oppførte regnet
som mer spillbar enn den tredje siste? Siste spørsmål er vel det viktigste om man skal velge køller uten hjelp av pro.

PS: Nå våres det i alle himmelretninger, og køllene går snart av seg selv her i Elverum.

Svar :

Hvordan vi bør lese Bibelen er ikke et tema her i spørrespalten.
MPF-tabellen hos Franklygolf.com skal imidlertid ikke leses bokstav for bokstav.
Se svaret til K. Bøhn! (link under)

MPF er ikke synsing i det hele tatt!!
Så langt jeg kan vurdere det, er dette meget stringente verdier, som du kan full tillit til.  Hvis jeg ikke vurderte det slik, hadde jeg aldri presentert MPF for de norske golfspillerne.

Rangeringen hos Franklygolf.com er satt opp i bokstavsrekkefølge innen hver kategori.  Jeg har selv tallene for de enkelte hodene, men jeg mener at inndelingen i kategorier er utmerket for en åpen presentasjon.  Du kan se på hodene i hver kategori som likeverdige.  En som er godt kjent med MPF kan siden hjelpe deg å lese tabellen mer i detalj (se atter svaret til Bøhn).

Du bør ikke lese tabellen og basere ditt valg kun på det.  Tabellen vil imidlertid gi deg en antydning om hva du ikke bør velge.  Til syvende og sist : Velg alltid køller med assistanse fra en kyndig fagperson!

Ditt flotte PS :  Våren er på alle måter herlig!

Matz


SVAR TIL K. BØHN: SVAR

Tilbake til MATZ SVARER

Tilbake til første side
 
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no