Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

Tilbake til MATZ SVARER

19.12.02
Spørsmål fra Tore:

Hvem er "
Autoriserte" profesjonelle utstyrs-pro'er i Norge?


Hei Matz!

Jeg ønsker å vite om hvem som er "autoriserte" profesjonelle utstyrs-pro'er i Norge, om de finnes?  Det er veldig mange som hevder de er "gode", men alle mener de ulikt! Kan du hjelpe meg?

Svar :

Køllemaker eller utstyrs-pro er ikke-beskyttede benevninger.  Hvem som helst kan derfor kalle seg dette eller en eller annen variant.  Mitt syn er at en tittel er verdt å skilte utad først når den er oppnådd etter en vellykket eksamen.  Jeg mener også at den skole eller organisasjon som gir slike eksamen, bør være fullstendig uavhengig kommersielle interesser.

Jeg velger derfor å tolke "autoriserte" køllemakere som de med en eller annen form for sertifikat, eller om du så vil at vedkommende har bestått en kvalifisert både teoretisk og praktisk prøve.  Slike prøver er det kun ett uavhengig sertifiserende organ som gir og det er PCS eller Professional Clubmakers' Society.  PCS har flere ulike sertifikater, og alle PCS-titler er beskyttede.  PCS-nivåene er :

1. PCS Clubmaker
Ô.
Dette er selve basisen, og en køllemaker med dette grunnsertifikatet har rett å kalle seg PCS Certified Class A Clubmaker og PCS Golf Equipment Professional.  Clubmaker-sertifikatet viser at man har bestått prøven å bygge køller til gitte egenskaper.

2. PCS Clubfitter
Ô.
Dette er ofte nummer to i rekken, og en køllemaker med to sertifikater har rett å kalle seg PCS Professional Class A Clubmaker.  Clubfitter-sertifikatet viser at man har bestått prøven å legge fast de egenskaper som køllene til en spiller skal ha.

3. PCS Clubrepairer
Ô.
Dette er ofte nummer tre, men kan også være nummer to.  En køllemaker med tre sertifikater er foreslått (det er ennå ikke vedtatt) retten å kalle seg PCS Advanced Professional Class A Clubmaker.  Clubrepairer-sertifikatet viser at man har bestått prøven å reparere/forandre eksisterende køller.

4. PCS Master Professional
Ô.
Dette er det høyeste PCS-nivået, og det blir krevd at vedkommende i tillegg til de tre nevnte sertifikatene også skriver og forsvarer en avhandling.

I Norge finnes det i dag tre køllemakere med PCS sertifikat(er).
Med dine ord, Tore, finnes det derfor tre "autoriserte" profesjonelle utstyrs-pro'er i Norge.
Ut fra PCS ansiennitetsrekkefølge er de :

Matz Modéer, 4Most Golf på Huglo www.4Mostgolf.com.
Matz er PCS Clubmaker, PCS Clubfitter og PCS Clubrepairer.

Øyvind Kjellsen, Aim Golf ved Larvik www.Aimgolf.no.
Øyvind er PCS Clubmaker.

Lars Christian Hansen, Golfverkstedet i Oslo www.Golfverkstedet.no.
Lars Christian er PCS Clubmaker.

Viktig: Selv om alle tre er PCS-sertifiserte, er det ikke det samme som at de arbeider på samme måte.  Du vil med stor grad av sikkerhet få tre ulike produkter, hvis alle tre tilpasser og bygger ett sett til deg.  Jeg er fullt klar over at dette kan synes å understreke den usikkerhet du signaliserer i ditt spørsmål - men slik er det.

Matz

Tilbake til MATZ SVARER

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no