Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

27.12
Klokkeklart NEI fra Landbruksdepartementet til golfbane i Aurskog
Det kan gå mot slutten for godkjenning av golfbaner i Oslo-området på en stund hivs Landbruksdepartementet får det som de vil.

Her er departementets klokkeklare budskap når vi leser konklusjonen i høringsuttalelsen fra Landbruksdepartementet til Miljøverndepartementet i reguleringssaken vedrørende golfetablering på Finstad gård i Aurskog.

«Landbruksdepartementet kan ikke se at behovet for en golfbane regionalt representerer en samfunnsinteresse som tilsier at landbruksinteressene bør vike i dette tilfellet. En omdisponering av de aktuelle arealene til golfbane er ikke i tråd med jordvernpolitikken. Landbruksdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge».

Leder Gisle Skjønhaug i Aurskog-Finstadbru Golfklubb og andre tilhengere av golfbanen må nå håpe på at Miljøverndepartementet ikke er enig med sitt søsterdepartement i saken.

I januar skal avgjørelsen falle. Men hvilket år forteller ikke våre kilder noe om! Godkjenning av bygging av golfbaner har erfaringsmessig tatt mange år (les tiår) mange steder. Det kan som skje igjen. Så vidt vi vet startet planleggingen av å gjøre om jordene langs Griniveien om til golfbane for rundt 30 år siden. Til sommeren ligger banen klar!

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no