Golfsiden.com - Norges store uavhengige Nettsted for golf - Hele Norges golfportal Les mer
 

 Annonsere aksjer?
 
Norske-svenske baner
 
Ukens golftips
 
Innendørsgolf
 
Golf på Internett
 Vitser
 
Golf på TV
 
Arkivet
 Kontakt
 Golfbox
 Rankinglister


 LOGIN TIL GOLFBOX


Gamle leserbrev

GOLFSIDEN som din startside? Klikk her

Legg golfsiden.com til dine favoritter: Klikk her 

Til alle nye seere/lesere:
VELKOMMEN 

Annonsér på Golfsiden - ar@golfsiden.com
Tlf: 900 900 72
Tilbake til første side    Debattsiden    Golfreiser31.03 NGF:
Forbundet fikk flertallet mot seg
Det ble ikke noe av det foreslåtte kompetansesenteret i Snøbyen på Lørenskog.

Før stemmegivingen ble det diskutert om det skulle settes krav til 2/3 flertall slik § 20 i NGFs lover krever når viktige saker skal tas opp på ekstraordinære ting.

NGF ønsket selvsagt at dette kunne bli avgjort med simpelt flertall. Det er for mange uforståelig når § 20 lyder:

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang.

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til golfforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.


Det var overraskende for mange at det bare ble 54% og så vidt flertall for å kreve 2/3 flertall. Det kan ha hatt sammenheng med at spørsmålet ikke ble bragt på banen av ordstyrer før tiden var inne for å stemme. Dette spørsmålet burde nok kommet opp innledningsvis og ikke etter NGFs presentasjoner.

Store klubber som Oslo, Haga og Fana var sterkt i mot folslaget.

Da stemmene ble telt opp, viste resultatet 105 stemmer (57,1%) mot NGFs forslag. 79 eller 42,9% av delegatene stemte for. Dermed kom ikke NGF noen vei med planene om å lage et nytt, sentralt kompetansesenter.

Det ble altså simpelt flertall. Det viser at mange av klubbene ikke var komfortable med den jobben NGF hadde lagt ned.

Hovedmotstanden gikk på stikkordene økonomi, sted, virksomhetsplanen og hastesak. NGFargumenterte for at alt dette var godt ivaretatt. Men flertallet av klubbene mente noe annet. 

Et problem nå er kontorsituasjonen til NGF. De må ut av lokalene på Ulevål Stadion senest til nyttår. Helst før. Det fordi køen av særforbund som vil overta lokalene er forholdsvis stor.

 
 


Debattsiden
Søk på GOLFSIDEN
Spør Matz Modéer
Her svarer Matz Modéer

Golfreiser:
Egen seksjon