Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
   

Golfutstyr
tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

OPTIMAL DRIVER-LOFT


 
Av : Matz Modéer

Nesten ikke å føle treffet, bare høre den klokkerene lyden fulgt av "svisj'et" fra ballen.  Å se ballen borre seg gjennom luften, klatrende til himmels, lengre og lengre og lengre ...  En viktig del av golfens forførende evner ligger i den grensesprengende driven, det er derfor meningsfullt å legge forholdene til rette for slike slag.  En viktig og lett påvirkbar del av en drive er den loft køllen har, som blir brukt som driver.

Ønsket om å slå lenger enn lengst er så stort at mange snubler i sin streben.  Én måte å snuble på er å velge for liten loft i driverkøllen (som absolutt ikke trenger å være wood nr. 1).

Carry med godt tilpasset loft
Det lar seg gjøre å anslå lengden på det man kaller «carry» (slaglengde fra peg til første ballkontakt med bakken).  Dominerende parametre er svinghastigheten og hvordan køllen beveger seg i forhold til bakken.  Svinghastigheten blir angitt i «miles per hour», som forkortet skrives mph.  Ved balltreff bør køllehodet bevege seg noe oppover (oppad) i forhold til bakken. Det er én av grunnene til at vi peg'er opp ballen.  En god ikke-profesjonell spiller ligger oftest et sted mellom parallelt med bakken og 5° oppover.
Slike beregningsmessige anslag er vist i figuren nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mange spillere har en svinghastighet rundt 90 mph.  Dette tilfellet er vist med grønne piler i figuren:  Hvis en 90 mph spiller beveger køllehodet parallelt med bakken ved balltreff, kan han/hun forvente en carry på litt over 190 m – forutsatt at loftet er ca 14,5°.  Hvis samme spiller, 90 mph, greier å bevege køllehodet 5° oppover ved balltreff, kan han/hun forvente en carry på 200 m - forutsatt at loften er ca 12°.

Carry med dårlig tilpasset loft
For å belyse konsekvensene av en dårlig tilpasset loft, har jeg her valgt å se litt mer på 90 mph spilleren (som er nokså vanlig, og langtfra en dårlig spiller).  Hvis han/hun har litt for mye loft, er konsekvensene ikke så store som når loften er litt for liten.

En loft på 10°, for eksempel, vil gi en beregningsmessig carry på 172 m (i figuren nedenfor er det forutsatt at køllehodet beveger seg parallelt med bakken ved balltreff).  Samtidig vil en loft på 13-14° gi en carry på rundt 190 m, for samme svinghastighet!

Retningslinjer ved valg av loft på den lengste køllen i settet
Mange faktorer påvirker endelig slaglengde med en utslagskølle.  Som en første vurdering av hvilken loft man bør velge, som funksjon av den individuelle svinghastigheten, er det som er vist i figuren nedenfor hensiktsmessig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenfor hver svinghastighet er det gitt et intervall.  Hvor i intervallet man bør legge seg, er avhengig av hvordan man svinger.

Et eksempel (grønne piler):  En spiller med 110 mph i svinghastighet bør ligge i intervallet 9,5-11,5°.  Greier spilleren å treffe ballen når køllen er på vei oppover, bør han/hun velge en loft i den lave delen av intervallet (rundt 10°).  Hvis spilleren ikke konsekvent greier å treffe ballen på vei oppover, bør han/hun velge et loft på 11-11,5°.

Et annet eksempel (blå piler):  En spiller med 90 mph i svinghastighet bør ligge i intervallet 12-15°.  Greier spilleren å treffe ballen når køllen er på vei oppover, bør han/hun velge en loft i den lave delen av intervallet (rundt 13°).  Hvis spilleren ikke konsekvent greier å treffe ballen på vei oppover, bør han/hun velge en loft på 14,5-15°.  Det finnes slike loft på hoder som man er merket med nummer "1", men de er ikke så mange.  De fleste er merket med nummer "3".

Kortfattet konklusjon
Ofte er det nok slik at wood-hoder som er stemplet med nummer "1" passer best for spillere som klarer å svinge med 100 mph eller mer.  For de med lavere svinghastighet er det nok en fordel å ha en utslagswood som er stemplet med nummer "3" i bunn (det finnes 1'er wood-hoder opptil 15°, men utvalget er svært mye større blant 3'er wood-hoder med slike loft).

Tilbake til første side

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no